<- GO BACK


The Wooden Toy Truck - The Story

[ Scroll down for Danish ]

1.
The Wish To Forget
A personal reflection on the role of memory and the pleasure of forgetting.
The track is a peak into Tam's treasure box with childhood memories, here a memory of a toy truck in which you could hide and forget things.

2.
Secret Service
We are deep under ground. In an endless night. London tube, Berlin U-bahn.
Secret missions in the anonymity of a city.
The caricatured voice is inspired by a little irrigated Blixen at a cocktail party.

3.
Faroese Outlaws
The Faroe Islands, this tiny country in the middle of the sea with its calm and rugged people.
The rage of the elements and the greatness of nature against loneliness of man.
The text is written onboard Smyril Line somewhere in the middle of the North Sea.

4.
Crater
Crater is the contrast between the unknown, infinite and the universe and the local, familiar and safe.
Crater is about the presence of absence, for instance in shape of a scar or a crater.

5.
ASMR
Put on your headphones, grab a piece of bubble wrap and close your eyes.
ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response and refers to a pleasant reaction to certain sounds or visuals.
ASMR videos with these sensory triggers are found in great numbers in the ASMR community on youtube.
The track ASMR is a travel to the country of pleasure, where online identity, pleasure, ceremony, presence, peace, relaxation, care and role-play form a synthesis.
Our thanks to Veni Vidi Vulpes, GentleWhispering, ASMRRequests & WaterWhispersIlse.

6.
Unturned Stones
This song is inspired by the narrow, winding streets of the Spanish mountain village Cuenca.
Come along on an expedition in the city and nature, in which you will turn right where you usually turn to the left.

7.
Send Listen
Light a candle and boil an egg while you call home using Skype.
Connection can be obtained in spite of the distance. With Skype ceremonies we create a timeless parallel world together.
The track contains claimed real alien communication found in NASA's radio signals from Saturn.
Besides that it has sounds and radio signals from space.

8.
Wir Bauen Für Sie
With 130 km per hour between Osnabrück and Bremen, the beauty between Hamburg and Bremen and the drama of Kassel.
This is a tribute.
A tribute to the endless Autobahn and anyone who loves self-drive holiday, Tankstellen, pee breaks and "pee tickets".
And of course Danish Schlager singers, not to mention traffic jam and NDR verkehrsstudio.

9.
The Triumph Of Jupiter
Hand on heart. Alien solemnity.
This is The Triumph Of Jupiter brought to you from outer space.
The track contains radio signals from Jupiter recorded by NASA.
The Triumph Of Jupiter is dedicated to Joe Beldal (1969-2015), our first true fan.

The Wooden Toy Truck - Fortællingen

1.
The Wish To Forget
En personlig reflektion over hukommelsens rolle og nydelsen ved at glemme.
Nummeret er et kig i Tams skattekiste med barndomsminder, her mindet om en legetøjslastbil, hvor man kunne gemme og glemme ting.

2.
Secret Service
Vi er dybt nede under jorden. I en endeløs nat. London tube, Berlin U-Bahn, hemmelige missioner i storbyens anonymitet.
Den karikerede fortæller er inspireret af en lidt overrislet Blixen ved et cocktailparty.

3.
Faroese Outlaws
Færøerne, dette lille land midt i havet, med dets stille og hårdføre folk.
Elementernes rasen og naturens storhed overfor menneskets ensomhed.
Teksten er skrevet på Smyril Line et sted midt på Nordsøen.

4.
Crater
Crater er kontrasten mellem det ukendte, uendelige og universet og det lokale, familiære og trygge.
Crater omhandler tilstedeværelsen af det fraværende i form af f.eks. et ar eller krater.

5.
ASMR
Tag hovedtelefoner på, tag bobleplast i hånden og luk øjnene.
ASMR står for Autonomous Sensory Meridian Response og refererer til en rar følelse, der opstår når man lytter til bestemte lyde eller ser bestemte billeder.
ASMR-videoer med disse "triggers" kan findes i hobetal i ASMR-netværket på youtube.
Nummeret ASMR er en rejse til nydelseslandet, hvor onlineidentitet, nydelse, ceremoni, tilstedeværelse, ro, afslapning, pleje og rollespil går op i en højere enhed.
Vores tak går til Veni Vidi Vulpes, GentleWhispering, ASMRRequests & WaterWhispersIlse.

6.
Unturned Stones
Sangen er inspireret af de små, snørklede gader i den spanske bjergby Cuenca.
Tag med på en opdagelsesrejse i byen og naturen, hvor man drejer til højre dér, hvor man plejer at dreje til venstre.

7.
Send Listen
Tænd et lys og kog et æg mens du skyper med dem derhjemme.
Forbindelsen kan opnås på trods af afstand. Med skype-ceremonier skaber vi en tidløs parallelverden sammen.
Nummeret indeholder påstået ægte alienkommunikation, fundet i NASA's radiosignaler fra Saturn.
Derudover er der elementer af lyde og radiosignaler fra rummet.

8.
Wir Bauen Für Sie
Med 130 km i timen mellem Osnabrück og Bremen, skønheden mellem Hamborg og Bremen og dramaet ved Kassel.
Dette er en hyldest.
En hyldest til den endeløse Autobahn og alle, der elsker kør-selv-ferie, Tankstellen, tissepauser og "tissebilletter".
Og selvfølgelig danske slagersangerinder og ikke mindst kø og NDR trafikradio.

9.
The Triumph Of Jupiter
Hånden på hjertet. Rumvæsentlig højtidelighed.
Dette er Jupiters triumf sendt fra det ydre rum.
Nummeret indeholder radiosignaler fra Jupiter optaget af NASA.
The Triumph Of Jupiter er dedikeret til Joe Beldal (1969-2015), vores første ægte fan.